fbpx
LOADING

Mitkä ovat upeasti menestyvän myyntisuppilon neljä eri elintärkeää vaihetta?

Mitkä ovat upeasti menestyvän myyntisuppilon neljä eri elintärkeää vaihetta?

by Mikko 24 syyskuun, 2018
upeasti menestyvä myyntisuppilo

Upeasti menestyvän myyntisuppilon rakentaminen vaatii jonkin verran samanlaista mentaliteettia kuin Lego-palikoiden kanssa leikkiminen pienenä vekarana. Kaikkihan meistä on rakentanut upeita Lego-linnoja ja -kulkuneuvoja lapsena, eikö vain (ainakin näin poikapuolisena kirjoittaessani)?

Lukuaika: 10 minuuttia

Myyntisuppilon valmistaminen vaatii nimittäin melko lailla Lego-palikoiden kaltaista palasten yhdistelyä. Toiset palaset sopivat yhteen paremmin kuin toiset ja eri muotoiset palikat loksahtelevat hienosti paikoilleen tämän muotoisten kanssa. Aivan kuten vuosia sitten, eri seikkojen yhdisteleminen vaatii kokeiluja ja virheiden tekemistä – ja lopulta niiden korjaamista siihen pisteeseen, että lopputulos näyttää hienolta sekä toimii hyvin.

Omaan liiketoimintaan sopiva myyntisuppilo koostuu käytännössä neljästä eri vaiheesta. Nämä vaiheet sisältävät lukuisia eri vaihtoehtoja, joita yhdistelemällä voimme valmistaa lukemattomia uniikkeja myyntisuppiloprosesseja.

Mahtavasti menestyvän myyntisuppilon neljä eri elintärkeää vaihetta ovat:

– Ennakko-odotus – silta
– Liidien pätevöittäminen
– Ostajien pätevöittäminen
– Aktiivisten ostajien tunnistaminen

Käymme tämän artikkelin puitteissa yhteensä 22 erilaista myyntisuppiloprosessin vaiheen mahdollisuutta läpi. Kuten mainittua, voimme valmistaa näiden vaihtoehtojen avulla kymmeniä ja taas kymmeniä erilaisia myyntisuppiloita.

Suosittelen käyttämään apuna myyntisuppilon konkreettiseen valmistamiseen muutamaa eri vaihtoehtoa. Käyn läpi näitä vaihtoehtoja artikkelin perään. Mikäli haluat tietää välittömästi, mitkä nämä vaihtoehdot ovat, napsauta tästä itsesi artikkelin alalaitaan tutustuaksesi eri vaihtoehtoihin!

Aloitetaan siis upeasti menestyvän myyntisuppilon neljän eri elintärkeän vaiheen läpikäyminen kohdasta #1.

1. Ennakko-odotus – silta

Ennakko-odotus - silta

Ennakko-odotus – sillan tehtävänä on lämmitellä prospekti vastustamatonta tarjousta ajatellen. Se on samalla ensimmäinen askel mahtavasti menestyvän myyntisuppilon neljässä eri vaiheessa.

Ennakko-odotus – silta on mahdollista muodostaa monella eri tavalla. Käydään seuraavaksi läpi yleisimmät vaihtoehdot potentiaalisen asiakkaan oikeaan mielentilaan johdattamiseksi.

Kysely: Kysely on todella suosittu tapa saada prospekti oikealle fiilikselle oman teemasi ympäriltä. Varsinkin Facebook mahdollistaa helpon tavan viedä ihmiset kyselyiden pariin. Olet varmasti joskus nähnyt Facebookin sivupalkissa olevia mainoksia tyyliin ”Millainen näyttelijä olet – vastaa kyselyyn” tai ”Oletko kissan vai koiran omistaja?”.

Pyri johdattelemaan prospekti kyselyn kysymyksillä kohti omaa aihealueesi teemoja nostamalla esiin aiheen kipukohtia. Jokainen kysymyksen tarkoituksena on mennä aavistuksen verran edellistä syvemmälle. Jos haluat napata kaksi kärpästä yhdellä iskulla, pyydä prospektia antamaan sähköpostiosoitteensa viimeisen kysymyksen jälkeen tulosten lähettämiseksi. Tähän osoitteeseen on mahdollista tehdä jatkomarkkinointia sähköpostitse – toki tietosuojapykälät huomioiden ja mainiten.

Kysely kannattaa useimmissa tapauksissa pitää melko lyhyenä, noin 4-5 – kysymyksen mittaisena.

Artikkeli: Artikkeli on toinen loistava tapa prospektien lämmittelemiseen. Varsinkin sellaiset ihmiset, jotka eivät vielä kuulu kohdeyleisön joukkoon, on mahdollista ohjata myyntisuppilon seuraavaan vaiheeseen kattavasti ja tunnollisesti tehdyn artikkelin myötä.

Ohjaaminen tehdään artikkeliin upotettujen toimintakehotusten kanssa. Nämä kehotukset voivat olla esimerkiksi syvennetyn tiedon hankkiminen e-kirjan tai videokurssin muodossa sähköpostilistalle liittymistä vastaan.

Pyri aina tuottamaan merkittävää lisäarvoa jakavaa sisältöä kaikissa kanavissa – mukaan lukien kirjoitetut artikkelit

Video: Videot on artikkelisisältöjen ohella tärkeässä osassa ihmisten tuomisessa oman vaikutuspiirin pariin. Varsinkin, kun YouTube on Facebookin ja Googlen ohella yksi suosituimmista sivustoista ja hakukoneista netissä tällä hetkellä, voit saavuttaa muuten saavuttamattomissa olevat silmäparit melko mukavasti.

Videon tehtävänä on joko auttaa prospektia ratkaisemaan teemaan liittyvän ongelman tai vastaavasti vahvistaa hänen intohimoaan ja kiinnostuksen kohdettaan. Lopullinen tavoite on saada hänet vierailemaan kotisivustosi laskeutumissivulla videon alapuolella olevan linkin kautta – ja johdattaa sitä kautta myyntisuppilon pariin.

Sinun on mahdollista hyödyntää myös teeman muita auktoriteetteja sekä videoiden että edellisessä kappaleessa läpikäytyjen artikkelien osalta. Niin kutsuttu vierasbloggaaminen on mahtava tapa päästä käsiksi sinusta tietämättömien henkilöiden pariin.

Uutiset: Ihmisaivot on mitä ilmeisimmin ohjelmoitu reagoimaan kaikkiin erilaisten uutisportaalien käyttämiin negatiivisiin aiheisiin, otsakkeisiin ja ilmiöihin. Tämän vuoksi ne ovat niin suosittuja ihmisten keskuudessa. Ajankohtaisuus on myös isossa osassa tämän tyylin käyttämisessä.

Uutisteemaa voi toki hyödyntää myös positiivissa ja auttavissa merkeissä. Tällaisissa tapauksissa voit esimerkiksi luoda eri uutissivustojen tyyliset kotisivut ja näin hyödyntää psykologisesti samaa sapluunaa. Tuottamasi sisältö on vain omaan aihealueeseen liittyvää, uutistyylistä faktojen ja seikkojen kertomista sekä lopuksi toimintakehotuksen saattelema kokonaisuus.

Muista pysyä eettisyyden ja totuuden rajoissa uutisia jakaessasi.

Blogi: Viidentenä osana prospektin tutustuttamiseen vastustamatonta tarjousta ajatellen on blogi. Blogipostausten avulla pystyy lämmittelemään oikeastaan minkälaisen teeman ja aiheen tahansa. Blogin ylläpitäjällä on nimittäin melko lailla vapaat kädet oman sivustonsa sisällöntuottamista ajatellen.

Blogiartikkeli noudattelee hyvin samanlaista kaavaa toisessa kohdassa läpikäydyn artikkelin kanssa. On siis tärkeä upottaa korkealaatuiseen sisältöön mukaan erilaisia toimintakehotuksia prospektin johdattelemiseksi kohti vastustamatonta tarjousta tai syöttiä.

Videoiden yhteydessä mainittu vierasbloggaaminen pätee isona osana blogien hyödyntämisen teemaa sinulle ennestään tuntemattoman yleisön kiinnostusaistien kutittelemiseksi

Sähköposti: Ennakko-odotus – sillan muodostaminen yhdessä sähköpostiteeman kanssa toimii parhaiten silloin, kun pääset hyödyntämään jonkin toisen nettiyrittäjän keräämää sähköpostilistaa. Tällaisessa tapauksessa voitte lyödä viisaat päät yhteen, tehdä kumppanuusdiilin vaikka niin, että molemmat lähettävät kattavan sähköpostiviestin toisensa listoille – ja näin hyötyä uusista yleisöistä myyntisuppiloon ohjaamiseksi.

Ennakko-odotusten luominen tapahtuu sähköpostilistan hyödyntämisessä niin, että listalla oleva henkilö pystyy luottamaan listan omistajan harkintakykyyn esitellessään uuden auktoriteetin hänelle. Silläkään ei ole oikeastaan merkitystä, toimitteko kumppanin kanssa saman teeman ympärillä vaiko ette, koska tarkoituksena on joka tapauksessa vain johdattaa sähköpostin avaava henkilö klikkaamaan itsensä viestin sisältämän linkin kautta laskeutumissivulle.

On järkevää tehdä kattavampi sitouttaminen kohti vastustamatonta tarjousta vasta laskeutumissivun puitteissa.

Ennakkomyyntisivu: Viimeisenä ennakko-odotus – sillan tyylinä prospektin tutustuttamiseksi kohti vastustamatonta tarjousta toimii ennakkomyyntisivu. Prospekti saattaa tarvita joissain tapauksissa astetta enemmän lämmittelyä ennen tarjouksen esittämistä. Tällöin ennakkomyyntisivun tarkoituksena on kertoa kattava tarina ja esittely tarjouksen ominaisuuksista ennen itse myyntisivulle opastamista.

Ennakkomyyntisivun tarkoituksena on yhtä lailla kaikkien muiden kuuden ennakko-odotus – sillan tavoin saada prospekti oikeanlaiseen mielentilaan ennen itse myynnin aloittamista – tai tarjouksen esittämistä.

Tällä tavoin saat parhaimman mahdollisen tuloksen syötin nappaavien henkilöiden osalta.

2. Liidien pätevöittäminen

KohderyhmäMahtavasti menestyvän myyntisuppilon toinen vaihe on liidien pätevöittäminen. Tämä vaihe tarkoittaa sitä, että pyrimme erottelemaan ennakko-odotus – sillan lämmittelemistä prospekteista sähköpostilistalle haluavat henkilöt.

Kakkososan ainoana tavoitteena on siis saada kohdeyleisön sähköpostiosoite talteen ja nostaa samalla prospektin tasolta liidiksi. Käymme seuraavaksi läpi useita eri upeasti konvertoivia keinoja meilin talteen nappaamiseksi.

Laskeutumissivu: Erillinen laskeutumissivu on ensimmäinen – ja samalla ehkä se paras keino – liidien pätevöittämiseen. Niiden salaisuus piilee yksinkertaisuudessa: Yhden virkkeen selitys tarjottavasta syötistä yhdessä sähköpostiosoitteiden keruuta varten asennetun lomakkeen ja mahdollisen kuvan kanssa.

Laskeutumissivulle laskeutuvalle henkilölle jää näin vain kaksi vaihtoehtoa suoritettavaksi: Joko he poistuvat sivulta ilman syöttiä tai nappaavat sen talteen. Meidän tehtävänämme on varmistaa jälkimmäisen vaihtoehdon mahdollisimman suuri todennäköisyys.

Popup-ikkuna: Olet varmasti törmännyt netin eri sivustoilla vierailessasi tähän melko ärsyttäväänkin keinoon saada ihmiset toteuttamaan jokin toimintakehotus kotisivustoilla vierailun yhteydessä. Popup-ikkunat olivat jossain vaiheessa netin historiaa samanaikaisesti yksi suosituimmista, häiritsevimmistä ja tehokkaimmista tavoista saada sivustovierailija antamaan sähköpostiosoitteensa selailun yhteydessä.

Nyt ne ovat palanneet jälleen takaisin useamman vuoden estokampanjoiden jäljiltä aiempaa kunnollisempina. Popup-ikkuna konvertoi vierailijoita erittäin hyvin jättämään sähköpostiosoitteensa esimerkiksi sivustolta poistumisen yhteydessä vastustamattoman tarjouksen ilmoittamisen kera.

Suosittelen jättämään toistakymmentä vuotta sitten käytetyt epileptisten värikavalkaadien saattelemat ”Onnittelut – Olet voittanut lahjan” – tyyppiset popup-ikkunat unholaan…

Laskeutumissivun popup: Kun yhdistämme edellisissä kohdissa läpikäydyt laskeutumissivun ja popup-ikkunan, saamme tulokseksi kolmannen tavan liidien pätevöittämiseksi eli laskeutumissivun popupin.

Laskeutumissivun popup-ikkuna antaa pelkkää laskeutumissivua enemmän mahdollisuuksia sisällön jakamiseen. Lisäksi pelkän popup-ikkunan ärsyttävät tekijät tulevat näkyville ainoastaan laskeutumissivulla vastustamatonta tarjousta kohtaan kiinnostuksensa esittäneille vierailijoille.

Laskeutumissivun popup on yleisesti ottaen käytössä sille yksilöidyn napin tai linkin napsauttamisen seurauksena.

Vain toimituskulut: Neljäntenä keinona liidien pätevöittämiseen toimii ’Vain toimituskulut’ – tyyli. Tämä erittäin tehokas tapa yhdistää liidien ohella myös ostajien pätevöittämisen.

Tarkoituksena on nimittäin syöttiä vastaan osoitetun kiinnostuksen yhteydessä kerätyn sähköpostiosoitteen jälkeen pyrkiä saamaan liidi hankkimaan itselleen vastustamaton tarjous toimituskulujen maksamista vastaan. Tämä malli toimii parhaiten jonkin fyysisen tuotteen, kuten perinteisen kirjan tai dvd:n, muodossa.

Lisäksi itse syötin tulee olla maksuton, jolloin myös psykologisesti tärkeitä triggereitä voidaan hyödyntää maksimaalisella tavalla mahdollisimman korkean konversioprosentin takaamiseksi.

Kun henkilö on valmis kaivamaan kuvetta toimituskulujen maksamista vastaan syötin hankkimiseksi, hän on samalla osoittanut olevansa liiketoimintaa kasvattava, pelkkää liidiä arvokkaampi tekijä. Jos henkilö puolestaan jättää syötin hankkimatta, meidän on mahdollista napata kuitenkin sähköpostiosoite talteen jatkomarkkinointia ajatellen.

Webinaarirekisteröinti: Maksuttomien webinaarien tarjoaminen on myös loistava keino liidien pätevöimiseksi. Kun järjestät jonkin kohdeyleisöäsi varten valmistetun, mahtavaa sisältöä tarjoavan webinaarin, saat samalla tilaisuuden kerätä sähköpostiosoitteita talteen rekisteröinnin yhteydessä.

Webinaariin haluavien henkilöiden tarvitsee nimittäin saada ajankohtaista tietoa webinaarin järjestämisen osalta, eikö vain?

Itse tapahtuma antaa lisäksi upean mahdollisuuden lisämyynnin tekemiseen webinaarin sitouttavien elementtien vuoksi.

Maksuton tili: Viimeisenä tässä artikkelissa läpikäytävänä liidien pätevöittämiskohtana mahtavasti menestyvän myyntisuppilon osalta on maksuton tili. Tämä keino sopii erityisen hyvin erilaisille jäsensivustoille tai muille vastaaville tilin luontia vaativille portaaleille.

Tilin luonti ja sivustolle kirjautuminen vaatii sähköpostiosoitteen käyttöä. Lisäksi sähköpostia käytetään kommunikointia ja muuta yhteydenpitoa varten.

Muista myös ilmoittaa GDPR-tietosuojapykälien mukaisesti markkinointitarkoituksiin käytettävät tekijät tilin luomisen yhteydessä.

3. Ostajien pätevöittäminen

Ostajien pätevöittäminen

Photo by rawpixel on Unsplash

Mahtavasti menestyvän myyntisuppilon kolmas elintärkeä vaihe on ostajien pätevöittäminen. Tässä kohdassa olemme jo saaneet prospektit lämmiteltyä sähköpostilistan liideiksi. Nyt vuorossa on liiketoiminnan pyörittämisen kannalta se tärkein vaihe eli miten saada liidit kaivamaan verkkopankkitunnukset esille tarjottavien tuotteiden ostamiseksi.

Ensimmäinen ostos on aina se vaikein. Tämän vuoksi on tärkeää tarjota alkuun jotain edullista. Edukas syötti johtaa ostajan kohti arvoportaikkoa, jonka avulla on mahdollista tuoda esille arvokkaampia tuotteita ostajien pätevöittämisen tapahduttua.

Käydään seuraavaksi läpi viisi eri tapaa ostajien pätevöittämiseen.

Vain toimituskulut: Kuten kakkosvaiheen neljäntenä tapana liidien pätevöittämisen yhteydessä mainitsin, ’Vain toimituskulut’ on loistava tapa erotella ja pätevöittää käytännössä yhden vaiheen aikana sekä liidit että ostajat.

Lämmitellylle prospektille tarjotaan siis mahdollisuus hankkia jokin edullinen mutta vastustamaton syötti. Tätä varten hänen pitää ensin antaa sähköpostiosoite, johon syötti toimitetaan. Sähköpostiosoitteen antaminen on psykologisesti helppo vaihe, kunhan syötti tuottaa vain tarpeeksi lisäarvoa kohdeyleisölle.

Heti perään tapahtuu kuitenkin se vaikeampi tapaus: Miten saada tuore liidi kaivamaan pankkikortti tai verkkopankkitunnuslista esille ja viedä ostos loppuun. Sitä varten pyritään tarjoamaan suurta lisäarvoa tuottava maksuton tuote. Asiakkaan tarvitsee vain maksaa toimituskulut saadakseen fyysisen tuotteen itselleen.

Edellä mainittu pieni maksu napsauttaa liidin ostomoodin päälle – ja näin tie arvoportaikon pariin arvokkaampien sekä entistä enemmän lisäarvoa tuottavien tuotteiden pariin on avattu.

Testaa tuotetta: Jos edellä läpikäyty ’Vain toimituskulut’ – menetelmä toimii parhaiten fyysisten tuotteiden kanssa, toisena tyylinä oleva ’Testaa tuotetta’ on puolestaan loistava tapa digitaalisten tuotteiden yhteydessä. Todella edullisen kokeilujakson hyödyntäminen (esimerkiksi yhden euron hintainen viikko jäsensivustolla) on käytännössä sama kuin asiakas tulisi kivijalkakauppaan ostohousut jalassa ja rahatuppo kädessä.

Asiakkaalta veloitetaan normaalihinta kokeilun jälkeen. Näin ostajan pätevöittäminen tapahtuu todella selkeästi.

Ansalanka: ’Ansalanka’ on osuva nimitys sellaiselle pienelle osalle tuotteesta, joka samalla antaa asiakkaalle mahdollisuuden päästä maistelemaan sitä mitä olisi kokonaisuudesta saatavilla. Tämänkin tyylin tarkoituksena on kutkutella psykologisesti tärkeitä ostohermoja.

Asiakkaalle täytyy tosin tarjota parasta mahdollista osaamista, jotta ison alennuksen myötä hankittu vilkaisu johtaa lopun tarjonnan hankkimiseen.

Itsensä takaisin kuittaava tarjous: Vaikka mahtavasti menestyvän myyntisuppilon kolmannessa vaiheessa läpikäydyt kolme aiempaa menetelmää ostajien pätevöittämiseksi ovatkin loistavia tapoja, ne usein vaativat arvoportaikon avulla tarjottavien lisätuotteiden (upsell) myyntiä, jotta saadaan viivan alle positiivisia lukemia markkinointikulujen jälkeen.

Itsensä takaisin kuittaavan tarjouksen tarkoituksena on päästä tasatulokseen markkinointimenojen suhteen heti syötin avulla, jolloin upsell-tuotteet tuovat viivan päälle pelkkää katetta. Tämän vuoksi tarjouksen on oltava aavistuksen verran edellisiä tapoja arvokkaampi (27€->) ja enemmän arvoa tuottavampi.

Suoramyynti: Suoramyyntituote on selkeästi myös itsensä takaisin kuittaavaa tarjousta kalliimpi (97€->). Se on tarkoitettu suoraan kohdeyleisölle, joka tietää sekä liiketoiminnan että kiehtovan hahmon jo etukäteen – sekä on käynyt myyntisuppiloprosessin läpi entuudestaan.

Samalla suoramyynti vaatii paljon enemmän itse myymistä kattavan myyntisivun valmistamisen ja muiden myyntiä edistävien seikkojen muodossa.

Paras syötti ja vastustamaton tarjous oman liiketoiminnan osalta löytyy kokeilemalla ja testaamalla. Jos kykenet valmistamaan konkreettisen syötin, ’Vain toimituskulut’ – menetelmällä on hyvä aloittaa. Jos puolestaan vastustamaton tarjous on digitaalinen tuote, ’Testaa tuotetta’ tai ’Ansalanka’ voivat olla toimivia vaihtoehtoja.

Liiketoiminnan kehittäminen vaatii nimittäin jatkuvaa testausta.

4. Aktiivisten ostajien tunnistaminen

kohdeyleisöNeljäntenä ja samalla viimeisenä vaiheena mahtavasti menestyvän myyntisuppilon osalta on aktiivisten ostajien tunnistaminen. Tämä vaihe voidaan tehdä neljällä eri tavalla heti vastustamattoman tarjouksen hyödyntämisen perään.

Käydään siis tämän artikkelin lopuksi läpi nämä neljä eri tyyliä aktiivisten ostajien tunnistamiseksi.

Tilaustöyssy: Erilaiset pienet makeiset ja muut vastaavat pikkunälkää nopeasti tyydyttävät seikat ovat psykologisesti tärkeitä seikkoja kassalle mentäessä perinteisessä ruokakaupassa. Töyssy kuvailee tätä vaihetta hyvin samankaltaisella logiikalla yhtenä tapana aktiivisten ostajien palvelemiseksi.

Kun ostaja on osoittanut kiinnostuksensa nappaamalla edullisen syöttiin kiinni, on erittäin tärkeä tarjota heti samassa yhteydessä lisäostomahdollisuus. Tietty prosentti ostajista haluaa aina saada lisää, nopeammin ja tehokkaammin saman teeman ympäriltä.

Tilaustöyssy tarkoittaa siis eräänlaista pientä vaihetta ennen syötin maksamista, jossa asiakkaalle voidaan tarjota jokin merkittävää lisäarvoa tuottava tuote erikoishintaan. Tuotteen pitää siis olla teemaan tiivisti liittyvä ja parhaimmassa tapauksessa tarjota ratkaisu syötin mukana tulevaan seuraavaan kipukohtaan asiakkaan mahdollisimman kattavaan palvelemiseen.

Töyssytuotteen pitää olla melko edukas, sillä sen avulla saatava tulo tulee käytännössä ilman sen suurempia ponnisteluja.

Yhden kerran tarjous: Yhden kerran tarjous (YKT, engl. one-time offer) on yhtä lailla loistava tapa tarjota merkittävää lisäarvoa vastustamattoman tarjouksen tarjoamisen jälkeen. YKT:n tarkoituksena on tehdä vastustamattomasta tarjouksesta yhä kattavampi heti seuraavalla sivulla, kun asiakas on napsauttanut halukkuutensa syötin maksamiseen.

Jotkut asiakkaat kokevat YKT:n ärsyttäväksi ja haluavat vain nopeasti maksamaan ensin valitun tuotteen. Mutta monien erilaisten kokeilujen mukaan, tietty prosentuaalinen osuus on valmis täydentämään ostoskoria vain hänelle luodun, eksklusiivisen yhden kerran tarjouksen myötä.

Tätä samaa logiikkaa voi hyödyntää vielä toistamiseen – tai vaikka kolmannen kerran – kunhan asiakkaan ostokokemus ei koe liiketoiminnallisesti negatiivista kolausta, ja hänelle pystytään tuottamaan merkittävää lisäarvoa kerta toisensa jälkeen.

Downsales: Englannin kielen myyntitermi, downsales, tarkoittaa paremman kotimaisen kielen termin puuttuessa sitä, että jos asiakas kieltäytyy hyödyntämästä yhden kerran tarjouksen syötin nappaamisen jälkeen, hänelle voidaan tarjota YTK:sta hieman riisutumpaa ja edullisempaa versiota.

Vaikka asiakas ei haluaisikaan hankkia YTK:ta täyteen hintaan, on liiketoiminnallisesti järkevää yrittää kertaalleen saada lisämyyntiä tehdyksi tässä vaiheessa. Asiakas on nimittäin osoittanut olevansa pätevöitynyt ostaja, joten pieni prosentti voi antaa sinulle lisää myyntiä esimerkiksi tarjoamalla hänelle mahdollisuus maksaa pienemmissä kertaerissä koko summan sijaan.

Suositeltavat kumppanitarjoukset: Viimeinen tapa aktiivisten ostajien tunnistamiseksi mahtavasti menestyvän myyntisuppilon viimeisenä osana on suositeltavien kumppanitarjousten tarjoaminen. Tämä vaihe tulee vastaan siinä vaiheessa, kun koko myyntisykli on käyty läpi yhden kerran tarjousten ja downsales – tapahtumien jälkeen.

Niin sanotulla kiitos-sivulla on vielä mahdollista vinkata jostain toimivaksi todistetusta, kumppaneiden tarjoamasta ratkaisusta liittyen kulloinkin kyseessä olevaan teemaan. Yleisesti ottaen tällä myyntisuppilon viimeisellä sivulla kiitetään asiakasta tuotteen/tuotteiden hankkimisesta ja annetaan vielä mahdollisuus käydä kurkkaamassa jonkin toisen valmistajan tuotetta. Mikäli kumppanin sivustolla myyntiä tapahtuu, vinkkaaja saa tästä jonkin tietyn etukäteen sovitun siivun.

Jollain asiakkaalla voi olla ostohousut päällä näinkin pitkään, joten miksei häntä palvelisi loppuun saakka?

Yhteenvetoa upeasti menestyvän myyntisuppilon neljästä eri vaiheesta

MyyntisuppilotKävimme tämän artikkelin aikana läpi mahtavasti menestyvän myyntisuppilon neljä eri elintärkeää vaihetta. Nämä vaiheet sisälsivät yhteensä 22 erilaista tapaa asiakkaan kokonaisvaltaiseen palvelemiseen.

Mahtavasti menestyvän myyntisuppilon neljä eri elintärkeää vaihetta olivat siis:

– Ennakko-odotus – silta
– Liidien pätevöittäminen
– Ostajien pätevöittäminen
– Aktiivisten ostajien tunnistaminen

Kuten mainittua, voimme valmistaa näiden vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien avulla kymmeniä – jopa satoja erilaisia, liiketoiminnan kasvua edistäviä myyntisuppiloita.

Myyntisuppilosivuston konkreettiseen valmistamiseen löytyy muutama loistava vaihtoehto.

Jos olet luonut jo olemassa olevat kotisivut käyttäen WordPress – sisällönhallintajärjestelmää, voit hyödyntää esimerkiksi OptimizePress tai Thrive Architect – lisäosia todella näyttävien laskeutumissivustojen valmistamiseen. Näiden kahden ulkoasun valmistamiseen liittyvän työkalun lisäksi, suosittelen käyttämään apuna itse myyntiprosessin tehostamiseen Woocurven luomia Handsome Checkout ja 1 Click Upsells – lisäosia.

Kyseiset lisäosat tuovat seuraavaksi mainittavan ClickFunnels – työkalun tunnetuiksi tekemät ns. tilaustöyssyn ja yhden kerran tarjous – ominaisuudet myös WordPress & Woocommerce – käyttäjien saataville!

Mikäli sinulla ei ole vielä minkäänlaista sivustoa pystyssä myyntisuppilon hyödyntämiseksi – tai haluat valmistaa kokonaan uuden prosessin alusta alkaen, ClickFunnels – työkalu mahdollistaa myyntisuppilon todella vaivattoman tekemisen ns. drag & drop – menetelmällä ilman minkäänlaisia teknisiä koodaamistaitoja.

Hyödynnä palvelun tarjoama kahden viikon maksuton kokeiluaika tämän linkin kautta päästäksesi tutustumaan palveluun ilmaiseksi.

Olen itse kallistunut myyntisuppiloprosessin valmistamisen suhteen WordPress – sisällönhallintajärjestelmän pitkäaikaisena käyttäjänä kyseisen palvelun tarjoamien tuoreiden mahdollisuuksien hyödyntämisen osalta. Lisäksi säästät selvää rahaa ClickFunnelsiin verrattuna.

Valitset sitten kumman tahansa vaihtoehdon, pienempi tai suurempi oppimiskurvi tulee vastaan joka tapauksessa.

Myyntisuppilo on mahdollista räätälöidä minkälaiseen liiketoimintamalliin tahansa digitaalisten infotuotteiden myynnistä fyysisten tuotteiden verkkokaupan kautta perinteiseen kivijalkaliikkeeseen.

Ole vain minuun yhteydessä tämän kartoituslomakkeen kautta, mikäli koet olevasi valmis lähtemään konkreettisesti kehittämään omaa liiketoimintaasi myyntisuppiloiden avulla!

Tarinaa pukkaa

Viimeisimmät blogiartikkelit

upeasti menestyvä myyntisuppilo
perinteiset kotisivut liidimagneetiksi

Related Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *