fbpx
LOADING

Konsultointi tutuksi: Mikä ihme on digikonsultin yhtälö?

Konsultointi tutuksi: Mikä ihme on digikonsultin yhtälö?

by Mikko marraskuu 09, 2019
Konsultointi

Luonnon lait pätevät meihin kaikkiin ihmisiin – oli konsultointi ykkösjuttu tai ei. Niitä ei yksinkertaisesti voi paeta. Vaikka kuinka taistelisimme vastaan ja yrittäisimme välttää ajattelemasta niitä, olemme altistuneita luontoäidin tahdolle – halusimme sitä tai emme.

Lukuaika: 4 minuuttia

Useimmat valitettavasti valitsevat elää näin. He mieluummin päättävät uskoa valheelliseen todellisuuteen, joka sotii luonnonlakeja vastaan. Tämän mallin lopputuloksena on lähes poikkeuksetta pettymyksiä täynnä oleva, oman kontrollin tavoittamattomissa etenevä elämä.

Albert Einsteinin mullistava korkoa korolle -ajatus pätee täydellisesti myös tähän teemaan. Henkilö, joka ymmärtää ajatuksen, ansaitsee korkoa koron päälle. Mutta henkilö, joka ei ymmärrä korkoa koron päälle -tematiikkaa, maksaa siitä kalliisti.

Eli henkilö, joka elää harmoniassa luonnon lakien kanssa, uskaltaa ensin unelmoida isoista asioista, jonka jälkeen hän luo unelmansa todeksi. Samalla hän minimoi onnen merkityksen koko korkoa korolle -yhtälössä. Onni suosii rohkeaa – vai miten tämä kaikkien hyvin tietämä kliseinen sanonta kuuluukaan? On tärkeä siis lähteä rehdisti tuumasta toimeen, jolloin onni osuu varmasti kohdalle ennemmin tai myöhemmin.

Miksi ihmiset uhriutuvat?

Ihmisten niin sanottu uhriutuminen on eräänlainen suojamekanismi sille, kun oma elämä ei tunnu olevan hallussa – ja onni myötä. Siihen liittyy läheisesti muutama iso tekijä.

Ensimmäinen syy uhriutumiseen on tietoisuuden puute. Useimmat ihmiset eivät etsi totuutta asioiden takaa, eikä heillä ole minkäänlaista kiinnostusta tietoisuuden tai niin kutsutun maalaisjärjen kasvattamiseen. Tieto on voimaa, jota ilman uhriutuminen elämässä on erittäin todennäköistä.

Toinen tekijä uhriutumisen suhteen on muisti. Ihmiset luottavat yleisesti ottaen omaan muistiinsa kuin lujaan kallioon. Me emme suostu uskomaan sitä, että oma muistimme on vaarallisen helposti nujerrettavissa erilaisten harhauskomusten avulla. Haluamme uskoa muistin olevan luotettava ja aina oikeassa. Muistin syövereissä olevat asiat eivät kuitenkaan ole yhtä kuin faktaan perustuvat tiedot.

Kolmas tärkeä seikka ihmisten uhriutumisen osalta on aika. Meidän on nimittäin hankala yhdistää erilaisia syitä ja seurauksia yhteen, sillä nämä tekijät erkaantuvat toisistaan ajan myötä. Varsinkin seuraus antaa itsestään hyvin vähän merkkejä lyhyen ajan sisällä verrattuna pidempään ajanjaksoon. Ihmiset yksinkertaisesti luovuttavat liian nopeasti, koska he eivät välittömästi näe syy-seuraus -yhteyttä. Tai sitten he havaitsevat yhteyden, mutta ovat ajan myötä unohtaneet sen muistin haalistuessa.

Digikonsultin yhtälö

Käydään seuraavaksi käsiksi itse digikonsulttina toimimiseen. Sitä ennen on kuitenkin hyvä pureskella konsultin ja konsultoinnin teemaa helpommin sulateltavampaan muotoon.

Konsultti harjoittaa liiketoimintaa, jossa hän ohjeistaa ammattimaisesti tiettyä ihmisryhmää. Hän ei tarvitse työskentelyä varten vuosikausia vaativaa korkeakoulutusta, hienoja titteleitä tai todistuksia, upeasti sisustettua toimistoa, eikä myöskään aikaa vievää matkustelua palavereihin.

Konsultointi on puolestaan asiantuntijuuden jakamista tahoille, jotka työskentelevät tietyn alan parissa.

Kun lisäämme edellä mainittujen lausekkeiden eteen sanan ’digi’, tarkoituksena on viestiä kohderyhmälle modernin digiajan lähestymistavan hallitsemista konsulttiyrittäjyyteen liittyen.

Näiden määritelmien jälkeen voimmekin muodostaa digikonsultin yhtälön. Yhtälö menee kaikessa lyhykäisyydessään näin:

Niche (markkinasegmentti) x Oma tarjooma = Saavutettava tulos

Eli kun kerromme valitsemamme markkinasegmentin oman tuote- tai palvelutarjooman kanssa, saamme tuloksi näiden muuttujien muodostaman saavutettavan tuloksen.

Avataan tässä vaiheessa yhtälön muuttujat vielä aiempaa yksityiskohtaisemmin lausekkeen ymmärtämiseksi.

Niche on tarkasti määritelty ja samankaltaisilla ominaisuuksilla varustettu joukko ihmisiä. Tämän joukon sisältämät henkilöt voidaan ryhmitellä minkälaiseen muotoon tahansa, jolloin B2B (Business to Business, yritysten välinen) tai B2C (Business to Customers, yrityksiltä kuluttajalle) muuttuu muotoon B2P (Business to Person, yrityksiltä ihmisille). Nichen tärkeimpänä ominaisuutena toimii tarkka määrittäminen ja joukon yhteiset tekijät. Meidän täytyy lisäksi kyetä hahmottamaan jokin kivuliasta päänvaivaa aiheuttava ongelma, jonka niche haluaa ratkaista – tai vastaavasti jokin voimakas halu muutoksen saavuttamiseksi.

Tarjooma on konsultin tarjoama ja lupaama ratkaisu, palvelu, tietolähde tai neuvo. Sen tarkoituksena on ratkaista ongelma ja samalla johdattaa niche halutun muutoksen saavuttamiseen. Tarjooman pitäisi myös viedä mahdollisimman vähän omaa aikaamme ja olla niin helposti toistettavissa kuin mahdollista.

Tulos on puolestaan se lopputilanne, johon niche ja tarjooma yhdessä johtavat. Sen tarkoituksena on olla ratkaisu nichen ongelmaan ja haluihin. Tuloksen on oltava mahdollisimman perusteellinen niin lyhyessä ajassa kuin vain suinkin laadukkaasti toteutettavissa.

Miksi ihmiset ostavat konsultointipalveluja?

Ihmiset ostavat konsultointipalveluita muutaman päätöksiin isosti vaikuttavan syyn vuoksi. Viisaat digiyrittäjät pyrkivät puolestaan löytämään ne raot, joihin on mahdollista myydä erilaisia keinoja ja niin sanottuja kulkuneuvoja auttaakseen ihmisiä saavuttamaan haluamiaan asioita.

Ensimmäinen syy siihen, miksi ihmiset ostavat konsultointipalveluita, on ihmisten kykenemättömyys päästä tavoitteisiinsa itsenäisesti. Toinen tekijä on heidän halunsa päästä tavoitteeseen nopeammin. Kolmas on puolestaan tarve saada toimivaksi todistettu järjestelmä, systeemi, kartta tai ohjeistus sellaiselta henkilöltä, joka on jo tehnyt halutun asian.

Digiyrittäjän tehtävä on käytännössä siis selvittää se asia, jota ihmiset haluavat ja myydä se heille. Tällöin yrittäjä opastaa ihmiset matkalle nykyisestä olemuksesta kohti haluttua olemusta. Meidän on kuitenkin myytävä vain sellaista tuotetta tai palvelua, jota markkina oikeasti haluaa ja tarvitse. Silloin itse myynti on paljon helpompaa ja tehokkaampaa. On paljon hankalampaa taistella markkinoita vastaan ja yrittää vakuuttaa hankkimaan seikkoja, joita he eivät yksinkertaisesti halua.

Ei ole siis järkevää seurata pelkästään omaa intohimoa, jos sille ei ole kysyntää. Ei ole myöskään viisasta keksiä itse jonkinlaista uutta ja mullistavaa ideaa, jolle uskoo olevan kysyntää.

Menestyvän myynnin ja mainostamisen salaisuus tulee nimittäin markkinoilta itseltään, ei mainostamisesta tai copysta. Mainostaminen voi vain vahvistaa ihmisten jo olemassa olevia toiveita, unelmia, pelkoja tai haluja – ja keskittyä niiden vahvistamiseen tuotteen tai palvelun avulla.

Tämä on siis yksi digiyrittäjän tärkeimmistä tehtävistä: Ihmisten halujen ymmärtäminen paremmin kuin he itse osaavat sekä niiden kanavoiminen ja ohjaaminen luomisen sijaan.

Erilaisten konsultointimallien listaus

Käydään artikkelin lopuksi vielä läpi viisi erilaista konsultointimallia, joita digiyrittäjä voi hyödyntää oman bisneksensä pohjaksi.

1. Valmiiksi tehty ”Done for You” -mallissa konsultti tekee kaiken sovitun ja luvatun asiakkaan puolesta joko itse tai aliurakoitsijoita hyödyntäen. Asiakkaan tehtäväksi jää siis vain palvelusta maksaminen ja tulosten seuraaminen.

2. Yhdessä tehty ”Done with You” -mallissa konsultti ja asiakas tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään haluttujen tulosten saavuttamiseksi. Konsultin veloittama hinta korreloi tässä mallissa ensimmäiseen tapaan nähden usein edullisempaan suuntaan asiakkaan suorittamien ponnistelujen vuoksi.

3. Henkilökohtainen valmennus ”1on1 Coaching” -mallissa konsultti ohjaa ja mentoroi asiakasta oikeaan suuntaan. Tämä malli sopii hienosti sellaiseen tapaukseen, jossa asiakas haluaa saavuttaa samantyyppisen tuloksen, johon konsultti on jo omalla taipaleellaan päässyt.

4. Ryhmävalmennus ”Group Coaching” -mallissa konsultti kerää isomman porukan kasaan, jolloin hän pystyy jakamaan tietoutta yhden asiakkaan sijaan monelle asiakkaalle samanaikaisesti. Samalla konsultti hyödyntää aikaansa paljon henkilökohtaista konsultointia tehokkaammin ja kykenee ansaitsemaan moninkertaisesti enemmän.

5. Verkkotuotteet ”Online programs” -malli on konsultointimallien ultimaattinen huipentuma. Tässä mallissa konsultti ei enää myy omaa aikaansa juuri lainkaan vaan suurin osa työstä on tehty etupainotteisesti. Konsultti myy omaa osaamistaan tuotteen kautta ja pystyy näin kanavoimaan osaamistaan parhaaksi katsomallaan ja haluamallaan tavalla.

Konsulttimallien evoluutio alkaa ykköskohdasta yleismies-Jantusen kaltaisesta generalistikonsultista alkaen. Ensimmäinen vaihe on samalla kaikkein helpoin myydä asiakkaille – mutta hankala skaalata suureksi liiketoiminnaksi. Tavoitteena pitää siis olla askel askeleelta kohta numero viiteen pääseminen ja oman ajan vapauttaminen tarkasti erikoistuneena spesialistikonsulttina. Viimeinen vaihe on vaikein mahdollinen vaihe myytäväksi mutta omaa potentiaalin skaalaamiseen.

On kuitenkin tärkeä painottaa sitä, että jokainen kohta ykkösen ja viitosen välillä on läpikäytävä omalla polullaan kohti menestyvää digikonsulttibisnestä. Eri mallit sisältävät samankaltaisia haasteita ja ongelmia sekä tuottavat saman muutoksen ihmisille. Vaiheiden ylihyppääminen tuottaa kuitenkin todennäköisimmin epäonnistumisia pitkässä juoksussa.

Tarinaa pukkaa

Viimeisimmät blogiartikkelit

upeasti menestyvä myyntisuppilo
perinteiset kotisivut liidimagneetiksi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *