fbpx
LOADING

Miten hyödynnät kassavirtaa tuottavan asiakashankinnan kolme eri tehokasta tyyliä?

Miten hyödynnät kassavirtaa tuottavan asiakashankinnan kolme eri tehokasta tyyliä?

by Mikko lokakuu 16, 2018
kassavirtaa tuottava asiakashankinta skaalattu

Liiketoiminnan kasvamiseen tarvitaan maksavia asiakkaita. Näitä kassavirtaa tuottavia asiakkaita tulee sivustolle todennäköisesti monia erilaisia väyliä pitkin. On hyvin tärkeä ymmärtää liikenteen – eli sivustokävijöiden – hankkimisen ja vastaanottamisen eri tyypit, jotta pystymme palvelemaan kunkin tyypin kaltaista vierailijaa mahdollisimman sopivalla tavalla.

Lukuaika: 3 minuuttia

Liikenteen eli kävijöiden hankkimiseen löytyy kolmen tyyppistä tapaa:

– Hallittava liikenne
– Hallitsematon liikenne
– Omistettava liikenne

Kun ymmärrämme ja opimme hyödyntämään nämä edellä mainitut liikenteen kolme eri tyyppiä, voimme ohjata ja kohdentaa tietyntyyppisen vierailijan oikeanlaiselle laskeutumissivustolle saadaksemme kullekin tyylille mahdollisimman korkean konversioprosentin.

Liikenteen hankkimisen ensimmäinen konvertointitavoite pitäisi lähes kaikissa tapauksissa olla sähköpostiosoitteen hankkiminen jatkomarkkinointia ajatellen. Pyrkimyksenämme on nimittäin saada muutettua kaikki sivustolle tuleva kävijävirta omistettavaksi liikenteeksi. Meidän on sitä kautta mahdollisuus kontrolloida tehokkaammin sähköpostilistan kasvamista ja lopulta myyntien määrää.

Käydään seuraavaksi läpi kaikki liikenteen kolme eri tyyppiä saadaksemme paremman käsityksen siitä, mistä tässä teemassa on oikein kyse. Aloitetaan läpikäynti kävijöiden hankkimisen lopullisesta tavoitteesta eli omistettavasta liikenteestä.

Omistettava liikenne

kassavirtaa tuottava asiakashankinta

Omistettava liikenne on yhtä kuin parhaat ja helpoimmin saatavat kävijät kotisivustollemme. Tämä kaikista tärkein ryhmä kuuluu vaikutuspiiriimme aiempien ponnisteluiden myötä. Omistettavaan liikenteeseen kuuluu asiakkaat, sähköpostilista, some-seuraajat sekä muut vastaavat liiketoimintaan tiiviisti yhteydessä olevat yhteisöt.

Omistettava liikenne on myös siitä mahtavaa, että kun haluamme saada silmäpareja ja kävijöitä tuottamamme sisällön pariin, voimme vain lähettää viestin sähköpostilistallemme sekä postata lisätiedot someen. Tätä kautta saamme valtavan lisäboostin toimintamme ympärille melko helposti ja vaivattomasti.

Meidän ei siis tarvitse maksaa kävijöistä Googlelle tai Facebookille, joka tietysti säästää markkinointikulujamme.

Yksi nettiliiketoiminnan suurimmista valttikorteista on sähköpostilistan kasvattaminen. Tämä ajatus saattaa äkkiseltään kuullostaa ehkä hieman oudolta. Monihan ajattelee heti kättelyssä sitä, että kuinka paljon rahaa voimme tienata mahdollisimman nopeasti verkossa. Se johtaa helposti lyhyen aikajänteen päätöksiin, jotka vahingoittavat liiketoimintaa pidemmällä ajanjaksolla.

Mutta jos käännämme ajatusmaailman niin, että jokainen sähköpostilistallemme liittynyt henkilö on yhden euron arvoinen (nettimaailman sanonnan mukaan näin nimittäin on), koko konsepti muuttuu paljon kestävämmäksi ja fokus siirtyy samalla olennaiseen. Voimme keskittyä tällöin rahan ansaitsemisen sijaan sähköpostilistan keräämiseen ja sen mahdollisimman kattavaan palvelemiseen – eli omistettavasta liikenteestä huolehtimiseen.

Pääajatuksena omistettavan liikenteen taustalla on seuraavaksi läpikäytävien hallittavan ja hallitsemattoman liikenteen muuttaminen omistettavaksi.

Hallittava liikenne

hallittava liikenne

Toinen osa liikenteen kolmesta eri tyypistä on hallittava liikenne. Se tarkoittaa kaikkea sitä kävijöiden määrän tulvaa, jota voimme hankkia erilaisten palveluiden kautta. Tällöin siis kontrolloimme eli hallitsemme kävijöiden lukumäärää sijoittamamme markkinointibudjetin avulla.

Jos maksamme mainostamisesta esimerkiksi Facebookille, pystymme määrittämään laskeutumissivun, johon mainosta napsauttaneet ihmiset ohjautuvat. Facebook kuitenkin ”omistaa” mainosalustan – ja he voivat katkaista liikenteen lähteen mielivaltaisesti minkä tahansa syyn perusteella. Tällaisessa tapauksessa me voimme siis hallita liikennettä muttemme omistaa sitä.

Laskeutumissivun ainoana tarkoituksena pitäisi olla hallittavan liikenteen muuttaminen omistettavaksi.

Tämä tapahtuu sähköpostilistan keräämistä varten asennetulla lomakkeella yhdessä kohdeyleisöä kiinnostavan syötin avulla.

Hallittavan liikenteen lähteisiin kuuluu mm:

– Facebook PPC
– Google AdWords
– Affiliate-mainonta

Hallittavan liikenteen huonoiksi puoliksi voidaan laskea ainakin se, että kun haluamme hankkia sitä lisää, joudumme maksamaan siitä joka ikinen kerta – yhä uudestaan ja uudestaan.

Hallitsematon liikenne

Liikenteen kolme eri tyyppiä sisältää kahden jo läpikäydyn mallin ohella myös hallitsemattoman liikenteen. Tällaiset kävijät saapuvat sivustolle mistä tahansa netistä löytyvältä sivustolta. Meidän ei ole siis täten mahdollista kontrolloida näitä lähteitä.

Hallitsemattoman liikenteen lähteisiin voivat sisältyä:

– Some-keskustelut
– Hakukoneet
– Blogiartikkelit
– YouTube
– Podcast-lähetykset

Aivan kuten hallittavan liikenteen tapauksessa, meidän ainoana tehtävänä on muuntaa hallitsematon liikenne omistettavaan muotoon. Tämä tapahtuu yhtä lailla sähköpostiosoitteiden keräämistä varten luotujen lomakkeiden avulla.

Laskeutumissivun sijaan yritämme ohjata hallitsematonta liikennettä esimerkiksi omaan blogiimme tai kotisivustollemme. Siellä hallitsematon liikenne voi tutustua ajatuksiimme tarkemmin ja antaa tämän jälkeen sähköpostiosoitteensa sivustolta löytyvän lomakkeen kautta jotain vastustamatonta syöttiä vastaan.

Näin hallitsematonkin liikenne muuttuu lopulta omistettavaksi liikenteeksi.

Lopuksi

Tiedät tämän sisällön luettuasi sen, mitkä ovat liikenteen kolme eri tyyppiä. Nämä tyylit ovat omistettava, hallittava ja hallitsematon. Meidän tavoitteenamme on muuntaa hallittava ja hallitsematon liikenne omistettavan liikenteen muotoon, jotta pääsemme kommunikoimaan teemastamme kiinnostuneiden ihmisten kanssa tehokkaasti tehtävän sähköpostimarkkinoinnin avulla.

Menestyksekäs sähköpostimarkkinointi on nimittäin yksi parhaimmista tavoista hyödyntää myyntisuppiloita – ja ylipäätään tehdä kestävää liiketoimintaa verkossa.

Tarinaa pukkaa

Viimeisimmät blogiartikkelit

upeasti menestyvä myyntisuppilo
perinteiset kotisivut liidimagneetiksi

Related Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *